Tag Archives: painting

Bread & Roses

Dallas Cowboys שבת.10.12.2011. “לחם ושושנים” ,תערוכת מכירה.בלוג כיומן חיים.תיעוד תליה.התרומה חשובה.גם ההכנסה האישית.אמנות=כסף/כסף=אמנות.נשים עובדות.אמנים חיים מיד לפה.האמנות כחיץ בין דמוקרטיה דועכת לחגיגה.אמנות קולקטיבית במיטבה.היעלמותו של האמן הפרטי למען הכלל,למען המטרה.תחי המהפיכה האמנותית.. Advertisements

Posted in art, Exhebition, painting | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

Why Has the King a False Beard ?

========== אז למה יש למלך זקן מזויף?.זכרונות מצריים לקראת תצוגה בתערוכה עתידית.”לחם ושושנים”,גלרית מנשר.אמנים למען צדק חברתי.מוחמד הדריך.אני ציירתי.טכניקה מעורבת על עץ.1986.זכרונות מתדרוך במוזיאון הארכיאולוגי של קהיר.

Posted in art, painting, ציור | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment