Tag Archives: invitation

The inventory of mortality IX

Image | Posted on by | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Second Exhibition – Invitation 1972 הזמנה – תערוכה שניה

תערוכה שניה. גלריה דוגית תל אביב. 1972.דצמבר. ההזמנה מבוססת על “אפליקצית” מחשב של קרטון מחורר. ככה תפעלו אז מחשבים ואף אחד לא חשב אפילו על מונחי אפליקציה. הזכרון עמום.גם של התערוכה. מכל מקום היו שם ציורים ו…גם צעצועי קינדר. ולבעלת … Continue reading

Posted in art, exhibition, invitation, painting, אמנות | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

First Exhibition – Invitation. תערוכה ראשונה – הזמנה.1970

זו הייתה התערוכה הראשונה. ירושלים.פברואר 1970.עדיין סטודנט באוניברסיטה.יומרות עצומות.הזמנה נפתחת עם הפתעה פאלית.רציתי את אורי אבנרי בפתיחה.עשיתי הכל על מנת שיגיע.יחסי ציבור.פרסומים ב”פי האתון”.עיתון סטודנטים דאז.אבנרי לא הגיע.לפתיחה שלחו את שלום כהן.סגנו ל”עולם הזה”.לא רציתי את שלום כהן. First Exhibition … Continue reading

Aside | Posted on by | Tagged , , , , , , , | Leave a comment