Tag Archives: מצרים

Why Has the King a False Beard ?

========== אז למה יש למלך זקן מזויף?.זכרונות מצריים לקראת תצוגה בתערוכה עתידית.”לחם ושושנים”,גלרית מנשר.אמנים למען צדק חברתי.מוחמד הדריך.אני ציירתי.טכניקה מעורבת על עץ.1986.זכרונות מתדרוך במוזיאון הארכיאולוגי של קהיר.

Posted in art, painting, ציור | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment