Tag Archives: ונציה

Venice Fish (new version)

ונציה הולכת ומתרחקת.דגים הופכים לחומר.מצע אמנותי לזכרונות עבר.תקריב אל עבר ההווה.בדרך לשום מקום.. Advertisements

Posted in art, fish, photography | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Men at Work

אין דגים בונציה.יש!.סליחה.דגים יש בשוק של ונציה.כמה מטרים מאחורי הגשר של ריאלטו.בדרך לריאלטו תיקנו זרימת מים במדרכה.צילמתי .מים.מוזר.מים במדרכה.ולהבין שדגים ומים מקבילים זה לזה.אין דגים בונציה.בעצם יש המון.הפוסט הבא יהיה דגי.פישי משהו. מבטיח.

Posted in art, cityscape, landscape, photography | Tagged , , , , , , , | 3 Comments