קומיקס קטן למטיבי לכת Tiny Comics for easy walkers

קומיקס קטן שנעשה לפני מספר שנים,לרגל יום הולדתם של קורין ודניאל.,

1) One day a strange creature from another country came to see us.
2)His wife asked for some food.
3)But we have no food.
4) He said.
אין לנו אוכל ( Translation)
5)Let the Oxim bring some.
6)Food,Food ,we bring food.
7) Said the three Oxim.

This entry was posted in animal, art, comics, creature, food, אמנות, ציור, קומיקס and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s