שבת שמשית בקיבוץ רוחמה

This entry was posted in art, landscape, photography, צילום, קיבוץ and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to שבת שמשית בקיבוץ רוחמה

  1. takeme88 says:

    כלניות ברוחמה

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s