Monthly Archives: December 2011

עולמנו המוזר 1 & 2

עולמנו המוזר.כסא ניתמך.שומר המוניות.רגעים ספורים קודם לקריסה.מרכז ויצמן תל אביב.מרחק קצר משם.בארי בואך הנרייטה סולד.סביבה ביתית.נורת גינה עטופה.קורוזיה בדרך להיסטים ארעיים,מעברים,מטאמורפוזת הקיום.עולמנו המוזר 1 & 2 .

Posted in art, photography | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

The Prayer

הוא עמד שם על מרפסת הרבנות והתפלל.ואני מחלון האוטובוס דמיינתי מדינת הלכה.מוקף אברכים,חילוני בודד,חשוף לפעולות נקם.נסיונות שכנוע.תגי מחיר.מזל שמעקה המרפסת כיסה את פרצופו.מזל שחלון האוטובוס כוסה זכוכית משוריינת.

Posted in art, photography | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

איש,שפם ואופנוע

Posted in art, photography | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

מזלג Fork

Posted in Archaeology, art, photography | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Hemidactylus turcicus

מצאתי אותה על השיש במטבח.מיובשת מאחורי מסחטת התפוזים.נטלתי אותה באצבעותי.בזהירות שמע תתפרק.את הצילומים הותרתי לזכרה.שממית הבית.יהי זכרה ברוך.

Posted in art, photography | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Bread & Roses

Dallas Cowboys שבת.10.12.2011. “לחם ושושנים” ,תערוכת מכירה.בלוג כיומן חיים.תיעוד תליה.התרומה חשובה.גם ההכנסה האישית.אמנות=כסף/כסף=אמנות.נשים עובדות.אמנים חיים מיד לפה.האמנות כחיץ בין דמוקרטיה דועכת לחגיגה.אמנות קולקטיבית במיטבה.היעלמותו של האמן הפרטי למען הכלל,למען המטרה.תחי המהפיכה האמנותית..

Posted in art, Exhebition, painting | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

Taking cat for a walk

לקחת חתול לטיול.שבת חורפית.שמש תל אביבית.גדות הירקון.כשהוא קם החתול הלך אחריו הביתה.חתול טוב החתול.

Posted in art, photography | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment