אחלה גבר What a MAN!

אחלה גבר

אחלה גבר.החדש בסדרת הארט כרוניקה.

Art Chronica No.10 = Football

שינויי מבט,פרשנויות מתחלפות,מבטים צולבים,פוליטיקאים,מיניות,הוצאה מהקשר,שימוש בקיים,ארט טרווה.

This entry was posted in art, erotica, photography and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s