Dog and the Turning Door

Dog and the Turning Door

ככה,כי אהבתי את הסיטואציה.הכלב ,הדלת המסתובבת,מרכז ויצמן.אולי יגיע,אולי לא?.ערב חג,הבעלים בפנים,פרחים לחג?,סופר?,בית חולים? עוגתדבש ממתוקה?.סבלנות של כלב.דלת מסתובבת.

Advertisements
This entry was posted in art, photography and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Dog and the Turning Door

  1. takeme88 says:

    תמונת נוף חיינו.פני הכלב כפני הציפייה האנושית…רק כנועה יותר

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s